NOWY ZMODERNIZOWANY OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY ŚWIADKÓW JEHOWY PO POLSKU - jw.org/pl

Serdecznie zapraszam wszystkich czytelników do poszukiwania aktualnych wiadomości oraz innych informacji na temat Świadków Jehowy i ich wierzeń publikowanych pod adresem jw.org/pl.

Na autoryzowanej przez Świadków Jehowy oficjalnej witrynie mogą Państwo przeczytać materiały, obejrzeć filmy, posłuchać nagrań audio lub pobrać zawarte na niej publikacje dla dzieci, młodzieży i dorosłych w następujących blokach tematycznych:

NAUKI BIBLIJNE

PUBLIKACJE

DLA MEDIÓW

FILMY

O NAS

Szczegółowe informacje o zawartości oficjalnej witryny internetowej Świadków Jehowy:

WYJĄTKOWA STRONA INTERNETOWA

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

9 letnia Sy Luedeling, ocalała z Westgate śpiewa wzruszającą pieśń - wywiad dla TV

WYWIAD ZE ŚWIADKIEM JEHOWY

WYWIAD ZE ŚWIADKIEM JEHOWY
(fragment wywiadu)

Dzisiaj mówią i piszą wiele negatywnych opinii o Świadkach Jehowy. Jak odnosicie się do tych doniesień w mediach?

To, co mówią i piszą dzisiaj w mediach o Świadkach Jehowy nie jest dla nas żadnym zaskoczeniem. (...) Chrystus powiedział: „(…) Jeżeli mnie prześladowali, was też będą prześladować; (Jana 15:20) Jeśli ludzie Chrystusowi przypisywali szereg niedociągnięć i wad, tym bardziej nie dziwi, że o Świadkach Jehowy mówią i piszą w sposób negatywny.

(całość czytaj w zakładce powyżej: WYWIAD ze ŚJ)

DRABINA W JASKINII LWÓW

DRABINA W JASKINII LWÓW
zwiastun długi

DRABINA W JASKINII LWÓW

DRABINA W JASKINII LWÓW
zwiastun krótki

O "PRZEKŁADZIE NOWEGO ŚWIATA"

O "PRZEKŁADZIE NOWEGO ŚWIATA"
«Przekład Nowego Testamentu dowodzi, że w tej organizacji [tzn. Świadkowie Jehowy - przyp. tłum.] są specjaliści, którzy mają odpowiednie kompetencje do rozwiązywania problemów, jakie stwarza przekład biblijny» («ANDOVER NEWTONQUARTERLY»)

kliknij zdjęcie, żeby przeczytać inne opinie (zdjęcie własne)

O TRANSFUZJI KRWI

O TRANSFUZJI KRWI
opinie lekarzy z całego świata, streszczenie filmu (kliknij zdjęcie, aby przeczytać artykuły)

MEDYCYNA BEZ KRWI W ARMII USA

MEDYCYNA BEZ KRWI  W ARMII USA
Departament Obrony USA przeznaczył 4,7 mln dolarów na szkolenie lekarzy wojskowych w metodach leczenia bez użycia krwi

(zdjęcie You Tube)

BEZKRWAWA MEDYCYNA

BEZKRWAWA MEDYCYNA
SZPITAL I CENTRUM MEDYCZNE ENGLEWOOD - współpracuje z armią USA w dziedzinie bezkrwawej chirurgii i medycyny

(zdjęcie You Tube)

H. HIMMLER O ŚWIADKACH JEHOWY

H. HIMMLER O ŚWIADKACH JEHOWY
"Świadkowie Jehowy są (...) niewiarygodnie stanowczy, nie piją i nie palą, są niezwykle pracowici i ze wszech miar uczciwi, dotrzymują danego słowa, (...) nie mają obsesji na punkcie bogactwa i dobrobytu..." (zdjęcie z Wikipedii)

PSYCHOLOG O ŚJ

PSYCHOLOG O ŚJ
fragment procesu w Rosji

(zdjęcie You Tube)

WKŁAD W DEMOKRACJĘ

WKŁAD W DEMOKRACJĘ
«Walcząc w obronie swoich praw obywatelskich Świadkowie Jehowy oddali wielką przysługę demokracji, ponieważ w ten sposób w niemałym stopniu przyczynili się do zagwarantowania praw wszystkich mniejszości w Ameryce» (Charles S. Braden, książka «These Also Believe»).

(zdjęcie You Tube)

KRAJE / WYDARZENIA

LICZBA ODWIEDZIN

czwartek, 28 lipca 2011

Pod pomnikiem W.I. Lenina 50 mieszkańców Rostowa nad Donem przeprowadziło pikietę przeciw Świadkom


Działacze różnych organizacji z Rostowa nad Donem 23 lipca zgromadzili się przed pomnikiem  W.I. Lenina z plakatami "antysekciarskimi": "11 lipca Świadkowie Jehowy w mieście Szachty uznani winnymi rozpowszechniania literatury ekstremistycznej", "Odrzucenie patriotyzmu: głupota czy zdrada?", "Odmowa transfuzji krwi prowadzi do art. 125 KK FR (Pozostawienie w niebezpieczeństwie - komentarz red.)."  [O zdarzeniu] donosi CAI  ”SOWA” .

proteście wzięło udział ponad pięćdziesiąt osób, wśród nich - przedstawiciele młodzieżowego centrum RCP [Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej], członkowie organizacji „Rostów bez narkotyków "," Aktyw 61" i "Koncepcja bezpieczeństwa publicznego", Kozacy.

Według przeprowadzonej na gorąco przez dziennikarzy sondy, mieszkańcy [Rostowa] (34 respondentów  na 40) negatywnie odnosi się do Świadków Jehowy, uważając ich za "natrętnych" i "postępujących wbrew tradycji narodu rosyjskiego.” 


źródło: http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=85537&cf=
tłumaczenie: rikardo
środa, 27 lipca 2011

Zakazu działalności Świadków Jehowy jako "struktury anty-państwowej" chcą władze Ozerska w regionie Czelabińskim


Jako "strukturę o orientacji antypaństwowej i antychrześcijańskiej" i w związku z tym wymagającą objęcia zakazem, nazwano organizację Świadków Jehowy podczas obrad międzyresortowej komisji w Ozersku w obwodzie Czelabińskim, składającej się z przedstawicieli organów ścigania i przewodniczących wydziałów administracji miejskiej analizujących działania organizacji "sekciarskich" na terenie obwodu. Donosi o tym CAI ”SOWA” 26 lipca. 

Komisja zaleciła Zgromadzeniu Poselskiemu dzielnicy miasta Ozerska "do opracowania wniosków i wyjścia z inicjatywą do Zgromadzenia Ustawodawczego regionu Czelabińskiego z prośbą o poprawę regulacji prawnej stosunków między państwem, władzami regionalnymi i lokalnymi a organizacjami „sekciarskimi w Federacji Rosyjskiej" oraz zakazu działalności Świadków Jehowy na terytorium obwodu.


źródło: http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=85509
tłumaczenie: rikardo
wtorek, 26 lipca 2011

DOKUMENT: Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich FR W. Łukina do gubernatora regionu Amurskiego O.N. Kożemiako. Niektóre fragmenty regionalnego programu «Zapobieganie terroryzmowi i ekstremizmowi» są sprzeczne z Rosyjska Konstytucją i prawem o wolności sumienia


26.07.2011

Szanowny Olegu Nikołajewiczu!

Po zapoznaniu się z założeniami programu "Zapobieganie terroryzmowi i ekstremizmowi w regionie Amurskim w latach 2011-2013", zatwierdzonym dekretem rządowym № 264 regionu Amurskiego z 27.04.2011 r. ogólnie rzecz biorąc, oceniam ten dokument pozytywnie, chciałbym jednak wyrazić kilka refleksji na temat jego treści.

Wydaje się, że niektóre przepisy programu wymagają przeredagowania lub całkowitego usunięcia. Dotyczy to przede wszystkim rozdziałów 2 i 3.

W drugiej części, "Treść programu i uzasadnienie konieczności jego metod programowych" wyrażono zaniepokojenie "udziałem" młodych ludzi w takich organizacjach religijnych jak "Świadkowie Jehowy" i "Kościół Scjentologiczny", które, według opinii autorów programu, "posługując się prawosławnymi symbolami i terminologią niszczą jedność duchowej struktury kraju." W dalszej części znajdujemy odniesienia do niektórych anonimowych informacji będących w dyspozycji organów spraw wewnętrznych regionu Amurskiego, które wskazują na prowadzenie przez "zagranicznych przedstawicieli wymienionych organizacji religijnych" działalności szpiegowskiej.

W trzeciej części, "Cel, zadania i terminy realizacji programu" jako problem konieczny do rozwiązania, podaje się ​​"wzmożenie działalności organizacji religijnych i  destrukcyjnych sekt".

W treści, tonie wypowiedzi i orientacji wspomniane fragmenty programu  przypominają antyreligijną agitację z czasów sowieckich i ideologiczne stereotypy z czasów zimnej wojny, są sprzeczne z Konstytucją Federacji Rosyjskiej, rosyjską ustawą o wolności sumienia i międzynarodowymi aktami prawnymi odnoszącymi się do praw i wolności człowieka i obywatela.

Konstytucja Federacji Rosyjskiej (art. 13, 14 i 28) gwarantuje każdemu prawo do wyznawania jakiejkolwiek religii; przyznaje równe prawa działającemu w ramach obowiązujących w Rosji przepisów związkowi wyznaniowemu, nie ustanawia żadnej religii jako państwowej lub obowiązującej; oddziela grupy  religijne od państwa i tym samym zapewnia obywatelom, w tym także młodym ludziom, z jednej strony, prawo do swobodnego określania swojego światopoglądu i przynależności do grup religijnych, z drugiej - prawo do niezależnej od państwa realizacji celów i zadań, przede wszystkim do rozpowszechniania charakterystycznych dla nich doktryn religijnych. Przy tym kształt i sposób, w jaki jest to realizowane, jest kwestią wyboru związków wyznaniowych, to samo dotyczy korzystania z symboli religijnych. Upatrywanie w tym wszystkim "niszczenia jedności struktury duchowej kraju" jest nie do przyjęcia, tym bardziej, że Konstytucja Rosyjska wyraźnie zapewnia i zakłada jako jedno z podstawowych założenie o różnorodności nie tylko politycznej i gospodarczej, ale też ideologicznej i filozoficznej.

Bezpodstawne i nieuzasadnione zarzuty o jakoby prowadzonej przez członków wspólnot religijnych działalności szpiegowskiej i wywrotowej na terytorium regionu Amurskiego, z natury prowadzą do dezinformacji, oszczerstw wierzących obywateli na podstawie przynależności do tej czy innej religii. Ponadto, w tekście programu używa się sformułowań o oszczerczym charakterze, na przykład, "destrukcyjne sekty".
Odpowiedzialnością państwa i organów ścigania jest monitorowanie działalności grup religijnych tylko w zakresie ich zgodności z ustawodawstwem dotyczącym wolności sumienia i prowadzenia działalności w ramach udzielonego im zezwolenia, czy nie są one sprzeczne z normami prawa. Wydaje się, że Program może i powinien wyraźnie to określać.

Wiadomo, że Konstytucja Federacji Rosyjskiej i ustawy federalne regulujące stosunki w sferze wolności sumienia, zawierają wyczerpujący wykaz pojęć prawnych i terminów, które powinny zostać wykorzystane w tekstach oficjalnych dokumentów państwowych i samorządów lokalnych.


Wiadomo, że Konstytucja Federacji Rosyjskiej i ustawy federalne regulujące stosunki w sferze wolności sumienia, zawierają wyczerpujący wykaz pojęć prawnych i terminów, które powinny zostać wykorzystane w tekstach oficjalnych dokumentów państwowych i samorządów lokalnych. Używanie w serwisach i dokumentach administracyjnych terminów nieścisłych pod względem prawnym i naukowym jest przejawem braku szacunku dla uczuć religijnych obywateli, naruszeniem etyki komunikacji państwa i władz miasta z przedstawicielami organizacji religijnych i wreszcie, naruszeniem prawa federalnego "O służbie municypalnej w Federacji Rosyjskiej" i "O państwowej służby cywilnej w Federacji Rosyjskiej ", które wymagają od urzędników wykonywania swoich obowiązków w kwestii poszanowania praw i interesów prawnych obywateli i organizacji, biorąc pod uwagę zasadę równości wobec prawa bez preferowania żadnej grupy religijnej i popierania współpracy międzywyznaniowej.Działalność na rzecz zwiększenia liczby zwolenników - jest zgodna z prawem i nie może być kojarzona z takimi przestępstwami, jak terroryzm i ekstremizm. Jest to błędne podejście, które może być postrzegane przez wierzących jako obraza i brak poszanowania dla ich uczuć religijnych i przekonań ze strony władz i samorządu lokalnego; jako naruszenie zasady równości wszystkich organizacji pozarządowych (w tym religijnych) pomiędzy nimi i wobec prawa. Należy pamiętać, że Kościół Scjentologiczny i Świadkowie Jehowy są uznawanymi przez prawo i działającymi legalnie rosyjskimi organizacjami religijnymi,  a ich zwolennicy - to obywatele Federacji Rosyjskiej, których prawa nie mogą być dowolnie ograniczane ze względu na ich światopogląd i przynależność do jakiegokolwiek kościoła.


Chciałbym prosić o rozważenie mojego oświadczenia i podjęcie działań w celu wyłączenia z tekstu docelowego programu "Zapobieganie terroryzmowi i ekstremizmowi w regionie Amurskim w latach 2011-2013", przepisów, które są sprzeczne z Konstytucją i obowiązującym prawodawstwem o wolności sumienia.

Proszę o poinformowanie mnie o wynikach.


Z poważaniem,


W. Łukin
Oficjalna strona  Komisarz ds. Praw Człowieka
źródło: http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=85780&cf=
tłumaczenie: rikardo
poniedziałek, 25 lipca 2011

Pikieta przeciwko organizacji "Świadków Jehowy"


RROP "Rostów bez narkotyków" próbowała zwrócić uwagę na anty-patriotyczną propagandę "Świadków"Пикет против организации Свидетели Иеговы


23 lipca Rostowska Regionalna Organizacja Publiczna "Rostów bez narkotyków", przeprowadziła pikietę w celu zwrócenia uwagi społeczeństwa na działalność organizacji religijnej "Świadków Jehowy". Organizatorzy pikiety przypominali o przypadkach odmowy transfuzji krwi, prowadzących w efekcie do śmierci, a także mówili o budzącej wątpliwości działalności finansowej. Ponadto, zgodnie z opinią pikietujących, "Świadkowie Jehowy" nakazują swoim członkom uchylanie się od wypełniania ich obywatelskiego obowiązku. "Świadkowie" nie uznają świąt narodowych ani symboli, nie spiewają hymnu narodowego i unikają służby wojskowej. W ostatnich latach, świadomi sceptycznego stosunku społeczeństwa do ich działalności, werbując do organizacji ukrywają swoją przynależność religijną.

Пикет против организации Свидетели Иеговы


Działacze "Rostowa bez narkotyków" jako patrioci swojego kraju i zaniepokojeni antypaństwowymi aspektami działalności „Świadków Jehowy” poprzez pikietę starali się przyciągnąć uwagę mieszkańców Rostowa działalnością werbowników. Inicjatywę popierało również kila organizacji pozarządowych - „Aktyw 61”, „Koncepcja bezpieczeństwa publicznego”, Prawosławne Centrum Młodzieżowe, przedstawiciele kozaków.  Przed pomnikiem Lenina w Parku Gorkiego zgromadziło się ponad pięćdziesięciu działaczy z plakatami. Wielu przechodniów zatrzymywało się, aby dowiedzieć się szczegółów - okazało się, że większość pytanych negatywnie ocenia działalność "Świadków Jehowy", uznając ich za "natrętnych" i "nieprzystających do tradycji narodu rosyjskiego" (odpowiedzi 34 respondentów na 40).

Uzupełniające materiały zdjęcioweźródło: http://www.rostov.ru/people/articles/2011/07/25/092654/
tłumaczenie: rikardo
czwartek, 21 lipca 2011

Sąd rozpatrzy ponownie sprawę przewodniczącego Gorno-Ałtajskiej organizacji Świadków Jehowy

25 lipca w Gorno-Ałtajsku rozpocznie się kontynuacja procesu przeciwko przewodniczącemu lokalnej organizacji Świadków Jehowy, Aleksandrowi Kalistratowowi. Wcześniej Kalistratow, oskarżony o popełnienie czynów mających na celu podżeganie do nienawiści i wrogości, został uniewinniony orzeczeniem sądu, ale sąd apelacyjny skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia pod przewodnictwem innego sędziego - Mariny Kulikowej.


19 lipca Kalistratow złożył skargę do Prezydium Sądu Najwyższego Republiki Ałtaju, wychodząc z założenia, że sąd apelacyjny niesłusznie zmienił orzeczenie o uniewinnieniu. Podobną skargę złożył również Michaił Odincow, Rzecznik Praw Człowieka w Rosji, uczestniczący w procesie jako obrońca, podaje służba prasowa Świadków Jehowy.

Jak wykazało śledztwo, w okresie od października 2008 roku do 31 grudnia 2009 roku, sam Kalistratow, jak również z pomocą współwyznawców, rozpowszechniał wśród mieszkańców republiki książki i czasopisma Świadków Jehowy, propagujące nienawiść religijną i społeczną w stosunku do chrześcijaństwa (religii prawosławnej, katolickiej), jego przedstawicieli oraz duchownych. Wśród rozpowszechnianej przez niego literatury, drukowanej w USA i Niemczech, znajdowały się książki i czasopisma uznane przez sąd za ekstremistyczne.
źródło: http://www.gorno-altaisk.info/news/13211
tłumaczenie: rikardo
wtorek, 19 lipca 2011

W Kemerowie uznano za „ekstremistyczne” kolejne materiały Świadków Jehowy

Jak wynika ze zaktualizowanej 18 lipca 2011 roku wersji Federalnej listy materiałów ekstremistycznych, 30 maja 2011 roku Zakładowy sąd okręgowy w Kemerowie wydał decyzję w sprawie uznania za "ekstremistyczne" dwóch broszur* Świadków Jehowy, podaje centrum informacyjno-analityczne "SOWА".


Chodzi o następujące pozycje z listy:

914.  Broszura* "Religia - bastion pokoju?" [Strażnica - wydanie do studium, artykuł z (...) 2011 roku, s. (...) - przyp. tłum.Wydawnictwo Strażnica, Towarzystwo Biblijne i Traktatowe Pensylwania 2011 r.; Wachtturm - Gesellshaft, Selters / Taunus (orzeczenie dzielnicowego sądu fabrycznego w Kemerowie z 30/05/2011).

915. Broszura* "Przejawiaj gorliwość w prawdziwym wielbieniu", [Strażnica - wydanie do studium, 
artykuł z 15 grudnia 2010 roku, strona 7 - przyp. tłum.] Wydawnictwo Strażnica, Towarzystwo Biblijne i Traktatowe Pensylwania 2010 r.; Wachtturm - Gesellshaft, Selters / Taunus (orzeczenie dzielnicowego sądu fabrycznego w Kemerowie z 30/05/2011).

Wydaje się, że i tym razem obrady sądu odbywały się w tajemnicy przed społeczeństwem, podaje "SOWA". Podobnie w październiku 2010 roku ten sam sąd rejonowy w Kemerowie uznał za "ekstremistyczne" sześć czasopism i książek Świadków Jehowy; wtedy Centrum administracyjne Świadków Jehowy w Rosji dowiedziało się o decyzji sądu z listy federalnej. Przypomnijmy również, że jesienią 2010 roku wszczęto sprawy karne wobec Świadków Jehowy  na podstawie artykułów o „ekstremizmie".


* - wspomniane w informacji materiały to wymienione z tytułów artykuły do studium z czasopisma Strażnica, a nie broszury. Broszurami są publikacje tematyczne wydawane przez Towarzystwo Strażnica, najczęściej przy okazji odbywających się corocznie kongresów, podczas których ogłasza się ich wydanie. Strażnica i Przebudźcie się są miesięcznikami do rozpowszechniania. Oprócz tego na użytek cotygodniowego studium w zborach Świadków Jehowy wydawany jest co miesiąc specjalny egzemplarz Strażnicy do studium Biblii przeznaczony dla wszystkich uczestników zebrania, na którym się owo studium odbywa. 


źródło: http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=85319&cf=
tłumaczenie: rikardo
wtorek, 12 lipca 2011

W obwodzie Rostowskim ukarano Świadka Jehowy grzywną za rozpowszechnianie „literatury ekstremistycznej”

Prokuratura regionu Rostowskiego ogłosiła 11 lipca, że założyciel lokalnej organizacji religijnej Świadków Jehowy został skazany za dystrybucję zakazanej literatury ekstremistycznej na podstawie art. 20.29 z kodeksu administracyjnego FR. Jest on oskarżony o masowe rozpowszechnianie materiałów Świadków Jehowy znajdujących się na federalnym wykazie literatury ekstremistycznej, podaje centrum informacyjno-analitydczne „SOWA”.

Skazany na karę grzywny za wykroczenie administracyjne próbował odwołać się do Szachtyjskiego Sądu Miejskiego, ale bez sukcesu. 

Dziewięć publikacji Świadków Jehowy orzeczeniem sądu zostało uznanych za „ekstremistyczne”
w regionie Rostowskim  w czerwcu tego roku.


źródło: http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=85196&cf=
tłumaczenie: rikardo
poniedziałek, 11 lipca 2011

Policja uniemożliwiła przeprowadzenie zgromadzenia Świadków Jehowy w obwodzie Kaliningradzkim


Około 1700 przestawicieli Centrum Administracyjnego Świadków Jehowy w Rosji próbowało  9 lipca przeprowadzić zgromadzenie na Polesiu w obwodzie Kalinigradzkim, które, jak podaje strona internetowa "Interfaks-Religia", na które nie uzyskali pozwolenia władz. 

Rzecznik organów ścigania powiedział agencji "Interfaks", że policja ich powstrzymała. Do organizatora, Dyrektora Generalnego "Arcade Plast", wystosowano protokół w sprawie wykroczenia administracyjnego w związku z "zakłóceniem ustalonego porządku organizacji lub przeprowadzenia zgromadzeń, spotkań ,demonstracji, pikiet lub procesji." 

Na miejsce udał się szef Centrum do zwalczania ekstremizmu rosyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Obwodzie Kaliningradzkim i 20 funkcjonariuszy policji.źródło: http://portal-credo.ru/site/?act=news&id=85175&cf=
tłumaczenie: rikardo
wtorek, 5 lipca 2011

W Kijowie przeprowadzоno unikalną operację kobiety będącej Świadkiem Jehowy

5 listopada 2011 | 22:05

                                                 

Unikalna operacja. Lekarze Instytutu Szalimowa usunęli guz raka trzustki bez stosowania tradycyjnego dla takiej operacji przetaczania krwi. Pacjentka kategorycznie odmówiła wykonania tradycyjnej procedury, ponieważ jest ona niezgodna z wyznawaną przez nią wiarą. Na całym świecie wykonano tylko cztery podobne operacje. Szczegóły w relacji Antoniny Marowdi:


"Dzień dobry pani. Jak nasza pacjentka?"

 

Przed dwoma tygodniami życie Iriny wisiało na włosku. Diagnoza guza raka trzustki wymagała natychmiastowej operacji chirurgicznej. Ale kobieta, należąca do chrześcijańskiego ruchu „Świadkowie Jehowy” powiedziała, że religia nie pozwala jej zaakceptować tradycyjnej formy leczenia.
[Irina Witienko, pacjentka oddziału chirurgii raka trzustki]

„Rozmawialiśmy z panem profesorem o operacji i o tym, że skoro musi się odbyć, to musi być bez [podania] krwi. Opieramy się na Bożych zasadach, a według nich nie przyjmujemy krwi, która opuszcza nasz organizm. Ponieważ została wylana i jest nieczysta." 


Przy operacji usunięcia takiego guza zwykle potrzeba co najmniej 1 litr krwi, ale jak pokazuje praktyka można uniknąć niepotrzebnego krwawienia. Kobieta podpisała odmowę przyjęcia transfuzji krwi. 


[Antonina Marowdi, reporterka]

Personel szpitala znalazł się w trudnej sytuacji. Nie mogli odmówić pacjentce operacji, ale też i nie chcieli. Znaleźli wyjście. Zastosowali kilka innowacyjnych technik, ale to też było związane z bardzo dużym ryzykiem.


"Chirurdzy - włoski, japoński i ukraiński przygotowywali się przez pięć dni. Teraz Władimir Michajłowicz przeprowadza identyczną operację. Dwa tygodnie wcześniej chirurdzy walczyli o każdą kroplę krwi. Operacja trwała ponad osiem godzin."


[Władimir Kopczak, ordynator chirurgii raka trzustki i chirurgii rekonstrukcyjnej  dróg żółciowych].

[przybliżone tłumaczenie] - „W trakcie trwania operacji usunięcia guza staramy się zatamować upływ krwi ze wszystkich możliwych organów. Dzięki temu usunięcie guza odbywa się praktycznie bez utraty krwi.” 

Działania lekarzy uważnie obserwowali przyjaciele Iriny ze zboru, wśród nich córka kobiety (...) Dziewczyna mówi, że nie martwiła się pomimo krytycznego stanu mamy.


[Natalia Witienko, córka pacjentki]

"Po prostu postanowiliśmy zaufać Bogu".


Przebieg leczenia po operacji był bardzo skomplikowany dla lekarzy i dla samej Iriny. Pięć dni leżała na oddziale intensywnej terapii. Dzięki lekarzom udało się ją uratować.


[Nina Dawidienko, szefowa anestezjologii]

"Pojawia się pytanie o śmierć i życie... To nienormalne uczucie. Doskonale wiesz, że możesz pomóc podając krew, ale nie masz prawa tego zrobić i gdyby zdarzyło się coś poważnego... To bardzo trudna sytuacja."

Minęły już dwa tygodnie po operacji. Teraz Irina czuje się dobrze. Podczas operacji kobieta straciła zaledwie 100 ml krwi. Jest to obecnie - według lekarzy - unikalny przypadek.


reporterka: Antonia Marowdi
operator kamery: Aleksiej Szmatow
"Wiadomości", kanał Inter


źródło: http://www.youtube.com/watch?v=141xItvW0ZY
           http://i-news.kz/news/2011/11/06/6126100.html

ŚWIADKOWIE JEHOWY NIE SĄ SEKTĄ

HISTORIA PETERA VELARDE'A - BEZKRWAWA MEDYCYNA NA ŚWIECIE

HISTORIA PETERA VELARDE'A - BEZKRWAWA MEDYCYNA NA ŚWIECIE
W rzeczywistości wiele z tych innowacji [z dziedziny bezkrwawej chirurgii] wywodzi się z badań prowadzonych przez społeczność Świadków Jehowy,” zauważa dr Evans. (czytaj cały artykuł klikając na zdjęcie)