NOWY ZMODERNIZOWANY OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY ŚWIADKÓW JEHOWY PO POLSKU - jw.org/pl

Serdecznie zapraszam wszystkich czytelników do poszukiwania aktualnych wiadomości oraz innych informacji na temat Świadków Jehowy i ich wierzeń publikowanych pod adresem jw.org/pl.

Na autoryzowanej przez Świadków Jehowy oficjalnej witrynie mogą Państwo przeczytać materiały, obejrzeć filmy, posłuchać nagrań audio lub pobrać zawarte na niej publikacje dla dzieci, młodzieży i dorosłych w następujących blokach tematycznych:

NAUKI BIBLIJNE

PUBLIKACJE

DLA MEDIÓW

FILMY

O NAS

Szczegółowe informacje o zawartości oficjalnej witryny internetowej Świadków Jehowy:

WYJĄTKOWA STRONA INTERNETOWA

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

9 letnia Sy Luedeling, ocalała z Westgate śpiewa wzruszającą pieśń - wywiad dla TV

OBEJRZYJ INNE FILMY O SPOŁECZNOŚCI ŚWIADKÓW JEHOWY Z POLSKIMI NAPISAMI (kanał rikardopl)

Loading...

WYWIAD ZE ŚWIADKIEM JEHOWY

WYWIAD ZE ŚWIADKIEM JEHOWY
(fragment wywiadu)

Dzisiaj mówią i piszą wiele negatywnych opinii o Świadkach Jehowy. Jak odnosicie się do tych doniesień w mediach?

To, co mówią i piszą dzisiaj w mediach o Świadkach Jehowy nie jest dla nas żadnym zaskoczeniem. (...) Chrystus powiedział: „(…) Jeżeli mnie prześladowali, was też będą prześladować; (Jana 15:20) Jeśli ludzie Chrystusowi przypisywali szereg niedociągnięć i wad, tym bardziej nie dziwi, że o Świadkach Jehowy mówią i piszą w sposób negatywny.

(całość czytaj w zakładce powyżej: WYWIAD ze ŚJ)

DRABINA W JASKINII LWÓW

DRABINA W JASKINII LWÓW
zwiastun długi

DRABINA W JASKINII LWÓW

DRABINA W JASKINII LWÓW
zwiastun krótki

O "PRZEKŁADZIE NOWEGO ŚWIATA"

O "PRZEKŁADZIE NOWEGO ŚWIATA"
«Przekład Nowego Testamentu dowodzi, że w tej organizacji [tzn. Świadkowie Jehowy - przyp. tłum.] są specjaliści, którzy mają odpowiednie kompetencje do rozwiązywania problemów, jakie stwarza przekład biblijny» («ANDOVER NEWTONQUARTERLY»)

kliknij zdjęcie, żeby przeczytać inne opinie (zdjęcie własne)

O TRANSFUZJI KRWI

O TRANSFUZJI KRWI
opinie lekarzy z całego świata, streszczenie filmu (kliknij zdjęcie, aby przeczytać artykuły)

MEDYCYNA BEZ KRWI W ARMII USA

MEDYCYNA BEZ KRWI  W ARMII USA
Departament Obrony USA przeznaczył 4,7 mln dolarów na szkolenie lekarzy wojskowych w metodach leczenia bez użycia krwi

(zdjęcie You Tube)

BEZKRWAWA MEDYCYNA

BEZKRWAWA MEDYCYNA
SZPITAL I CENTRUM MEDYCZNE ENGLEWOOD - współpracuje z armią USA w dziedzinie bezkrwawej chirurgii i medycyny

(zdjęcie You Tube)

H. HIMMLER O ŚWIADKACH JEHOWY

H. HIMMLER O ŚWIADKACH JEHOWY
"Świadkowie Jehowy są (...) niewiarygodnie stanowczy, nie piją i nie palą, są niezwykle pracowici i ze wszech miar uczciwi, dotrzymują danego słowa, (...) nie mają obsesji na punkcie bogactwa i dobrobytu..." (zdjęcie z Wikipedii)

PSYCHOLOG O ŚJ

PSYCHOLOG O ŚJ
fragment procesu w Rosji

(zdjęcie You Tube)

WKŁAD W DEMOKRACJĘ

WKŁAD W DEMOKRACJĘ
«Walcząc w obronie swoich praw obywatelskich Świadkowie Jehowy oddali wielką przysługę demokracji, ponieważ w ten sposób w niemałym stopniu przyczynili się do zagwarantowania praw wszystkich mniejszości w Ameryce» (Charles S. Braden, książka «These Also Believe»).

(zdjęcie You Tube)

KRAJE / WYDARZENIA

LICZBA ODWIEDZIN

sobota, 2 lutego 2013

Wywiad z Grigorijem MartynowemRzecznik prasowy Centrum Administracyjnego Świadków Jehowy w Rosji GRIGORIJ MARTYNOW: "Jakakolwiek humanizacja prawodawstwa o imprezach masowych nie ma zastosowania wobec Świadków Jehowy”"Portal - Credo.Ru": Każdego lata, kiedy Świadkowie Jehowy (ŚJ) przeprowadzają zgromadzenia okręgowe, dochodzi do masowego naruszenia przez władze praw wierzących, przysługujących temu wyznaniu. Jak będzie w tym roku?   

Grigorij Martynow:  Kongresy odbywają się w całym kraju, ale nie bez problemów. Do chwili obecnej odbyło się 18 kongresów, a jeszcze zaplanowano 60. W tym roku,w zasadzie tak jak wcześniej w prawie wszystkich miejscach napotykamy opórze strony władz i próby zakłóceń przebiegu zgromadzeń. Często władze (municypalne, Urząd Spraw Wewnętrznych, Federalna Służba Bezpieczeństwa i inne agencje) wywierają presję na właściciela, który udostępnia nam pomieszczenia lub teren na przeprowadzeniekongresu, i praktycznie tak się dzieje zawsze. Do zerwania umowy dochodzi w ostatnim dniu i musimy szybko znaleźć inne rozwiązanie. Przyczyny podaje się najróżniejsze: od faktu, że obiekt, nie jest odpowiedni ze względów technicznychlub albo że akurat w tym czasie przeprowadzane są tam zaplanowane  prace budowlano-montażowe (oczywiście fakt ten stał się wiadomy w ostatnim dniu i po rozmowie z jakimś przedstawicielem władzy) - a kończąc na zwykłym zastraszaniu i "pragnieniu uniknięcia problemów", czy wreszcie, że [podjęto taką decyzję] po rozmowie z „odpowiednimi ludźmi”.


– Z jakimi nowymi metodami zwalczania [ich działalności – przyp. tłum.] zetknęli się ŚJ w bieżącym roku lub jakie wcześniej „wypróbowane”scenariusze zastosowano?


- Tak, w tym roku mamy do czynienia z nowymi formami nacisku. Na przykład pod Czeboksarami bezzasadnie zatrzymano autobus z grupą delegatów, domagając się listy pasażerów z ich danymi osobowymi, powołując się na polecenie MinistraSpraw Wewnętrznych Czuwaszji. Mówiono nawet, że przyjedzie i wszystkim się zajmie. A na miejscu funkcjonariusze FSB rozdalido wypełnienia formularze danych osobowych i zdecydowanie zażądali od wszystkich obecnych, aby je wypełnili.


– A jak uzasadniano te działania? 


Pod pretekstem, że jest to na terenie hotelu i że takie tutaj panują porządki. Powstaje naturalne pytanie - jeżeli taka procedura obowiązuje w hotelu,dlaczego dane zbierają przedstawiciele FSB?

Stwarzano także realne przeszkody, żeby delegaci nie mogli dotrzeć do miejsca kongresowego, na przykład zasypując drogi podjazdowe.

W obwodzie Władymirskim wydzierżawiono prywatną ziemię, ale władze podjęły naprawdę ogromne wysiłki, aby zakłócić tego Kongresu. Zaczęło się od tego, że władze próbowały przekonać nas, iż nasza działalność jest nielegalna ze względu na brak pozwolenia.Nawiasem mówiąc, ta metoda jest stosowanaw prawie wszystkich miejscach, choć według prawa  do przeprowadzenia zgromadzenia religijnego nie potrzeba specjalnego pozwolenia.


– Zdarzało się, że w orzeczeniach wielu sądów różnych instancji, w tym tych, zajmujących się sprawami Świadków Jehowy, jednoznacznie określono, że działalność religijna nie wymaga pozwoleń. I w ogóle, w trakcie egzekucji tego przepisu wprowadzano zmiany w prawodawstwie ogólnorosyjskim o imprezach masowych w części dotyczącej ich humanizacji.


- To prawda, ale problem był i pozostaje. Przy okazji Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) w 2007 roku, po rozpatrzeniu sprawy "Kuzniecow i inni przeciwko Rosji", wskazał, że zrywanie religijnych spotkańŚwiadków Jehowy jest niedopuszczalne.Zwrócono przy tym uwagę na fakt, żeart. 9 EuropejskiejKonwencji Praw Człowieka gwarantuje ochronę działań podejmowanych  w związku z kultem religijnymi spełnianiem obrzędów, które są charakterystyczne w praktykowaniu religii lub dla przekonańw ogólnie przyjętej formie. Mam wrażenie, że wobec Świadków Jehowy żadna humanizacja prawa oimprezach masowych nie ma zastosowania.Na przykład, nie zważając na wyżej wymienioną decyzję  ETPC, władze obwodu Stawropolskiego i Niewinnomysskiego tym roku swoim zwyczajem w szczególny sposób "interpretowały"  tę decyzję.

Krótko przed kongresemŚwiadków Jehowy dla niesłyszących, przeprowadzanym w języku migowym, przewodniczący wspólnoty został wezwany do lokalnego oddziału Federalnej Służby Bezpieczeństwa, w którym interesowano się terminami kongresówpod pretekstem pomocy w ich realizacji.


– Czy w sprawie „Kuzniecow przeciw Rosji” nie rozpatrywano właśnie kwestii naruszenia praw niesłyszących Świadków Jehowy? 


W rzeczy samej. Ale natychmiast po tym fakcie prokuratura miasta Niewinnomyssk wysłała do szefa Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pismo w sprawie przeprowadzeniakontroli pomieszczenia pod kątem przystosowania do organizacjiimprez masowych. Proszę prokurator wyjaśnił jak to jest na podstawie danych otrzymanych z FSB, planowanych działań. Prośba prokuratury, jak wyjaśniono, była oparta na danych o planowanych zgromadzeniach, uzyskanych z FSB. Również na wniosek prokuratury do hali zostali wysłani inspektorzy straży pożarnej dla przeprowadzenia kontroli przeciwpożarowej. Nie stwierdzono żadnych naruszeń, stwarzających utrudnienia dla przeprowadzenia kongresu. Pomimo to wkrótce otrzymaliśmy uchwałę burmistrza o zakazie przeprowadzenia zgromadzenia we wskazanych terminach na podstawierzekomych skarg ze strony mieszkańców. W czasie kongresuz zamiarem przerwania go wyłączono dostawę energii elektrycznej, przerwany został też dopływ wody.I to nie zważając na to, że w tej miejscowości organizujemy kongresy we własnym pomieszczeniu!


Jeśli wspomnieć o obwodzie Władimirskim, to tam na miejsce odbywającego się kongresu przybyła niesamowita ilość przedstawicieli władzy. Oprócz administracji miasta Władymir, byli tam, jak się wydaje, wszyscy najważniejsi funkcjonariusze policji: Szef Spraw Wewnętrznych Władymira, zastępca szefa zabezpieczenia porządku publicznego, naczelnik działu prac dzielnicowych, naczelnik działu ochrony. Oprócz nich był jeszcze prokurator , pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznej. Wszyscy oni, bez wylegitymowania się, starali się wywrzeć presję na wierzących. Stwierdzili, że przeprowadzenie kongresu jest zakazane z powodu braku posiadania pozwolenia na zgromadzenie publiczne wydanego przez władze lokalne, chociaż prawo tego nie wymaga, ponieważ chodzi tu o zgromadzenie o charakterze religijnym, a nie zwyczajny  mityng czy procesje lub tym podobne. Dochodziło do dość nietypowych działań z pobraniem próbek gruntu w celu zbadania radioaktywności gleby w miejscu kongresu!


W ogóle, jeśli chodzi o ten temat, prawie w całym kraju mamy wielkie trudności, aby spotykać się na dużych zgromadzeniach. Nawet w Sankt-Petersburgu w bieżącym roku nie mogliśmy wynająć dużej sali na organizację kongresu (tak, jak to bywało wcześniej) i dlatego przeprowadzamy go w naszej Sali [zgromadzeń] na 1600 miejsc, po kilka razy z rzędu.


– Czy w próbach uzasadnienia zakazu na przeprowadzenie kongresów nie zdarza się powoływanie na zmienione w ostatnim roku warunki, a mianowicie na opinie członków nowej Rady Ekspertów przy Ministerstwie Sprawiedliwości FR i jej przewodniczącego pana Dworkina o Świadkach Jehowy, na antykultyzm, na jakąś wyższą „naukę” o „sektach”? 


- W tej chwili nie mamy dowodów, żeby nowa Rada Ekspertów przy Ministerstwie Sprawiedliwości dawała jakiekolwiekogólne charakterystyki działalności Świadków Jehowy, ale oczywiście działania niektórych  tak zwanych "antysektantów" prowadzi do tego, że u przedstawicieliwładz i ogółu społeczeństwa świadomie tworzy się negatywna opinia z nas, co z kolei przeszkadzaobiektywnie spojrzeć na Świadków Jehowy.


-Kilka lat temu władze, próbując ograniczać przeprowadzanie kongresów ŚJ, powoływały się na orzeczenia lokalnych sądów na niekorzyść ŚJ. Bardzo często chodziło o orzeczenie o likwidacji moskiewskiej organizacji [ŚJ]. Czy [władze] nadal posługują się tymi argumentami czy poszły one „do lamusa”? 


- Chociaż Świadkowie Jehowysą oficjalnie zarejestrowani w Rosji idecyzja o likwidacji pojedynczej moskiewskiej społeczności jest obecnie rozpatrywana przez ETPC to – tak jak wcześniej często bezpodstawnie używa się jej jako rzekomego dowodu, że nasza organizacja jest obłożona zakazem [działalności].  Bardzo często ten argument władze stosują zwłaszcza w regionach, gdy Świadkowie Jehowy zwracają się o ochronę swoich praw do wolności religii i przeprowadzania zebrań. Odpowiedź brzmi mniej więcej tak: "W Moskwie to jest zabronione, więc nie chcemy was chronić."- Zwykle podczas kongresów ŚJ pojawia się fala jawnie ksenofobicznych zachowań, prześladowań ze względu na przynależność religijną, rozpowszechniania fałszywych informacji o ŚJ, jak chociażby, że jest to „organizacja zakazana w większości krajów” (zazwyczaj bez podania żadnych konkretnych nazw). W określonym miejscu, tam gdzie odbywają się kongresy, obserwuje się prawdziwą spiralę histerii. Czy mógłby Pan wymienić takie przykłady z arsenału z 2009 roku, co nowego pojawiło się w antykultystycznej retoryce skierowanej przeciwko ŚJ? Czy były podejmowane starania postawienia przed sądem autorów i wydawców oszustwa? I w ogóle w jakim stopniu ochrona sądowa ŚJ przed zniesławieniem jest w obecnych warunkach rosyjskich skuteczna?


- Niestety media często tendencyjne naświetlają sytuację w odniesieniu do działalności naszej organizacji. Na przykład niedawno z inicjatywy prokuraturyi Federalnej Służby Bezpieczeństwa wInternecie i innych mediach opublikowano setki wiadomości, w których literaturę Świadków Jehowy scharakteryzowano jako ekstremistyczną, bez żadnych podstaw prawnych.  Ponadto za pośrednictwem mediów prokuratura zachęcała do pokazywania dowolnych wypowiedzi przeciwko Świadkom Jehowy. Jest to sprzeczne z pkt4 art. 4 ustawy federalnej "O wolności sumienia i związków wyznaniowych", w którym funkcjonariusze władzy państwowej nie mogą wykorzystywać swojego stanowiska do kształtowania takiego bądź innego stosunku do religii. W tym samym czasie media bardzo niechętnie pisały o pozytywnych stronach Świadków Jehowy i różnych decyzjachsądów, niezależnych ekspertów, którzy występowali w ich obronie.

Co do prób postawienia przed sądem autorów i wydawców tych oszustw, nie robiliśmy tego ostatnioi  jak uczy doświadczenie - to długa i nie zawsze skuteczna droga. Zanim zostanie podjęta decyzja - oszczerstwai kłamstwa zrobią już swoje. Ale nie wykluczamy, że ​​w niedalekiej przyszłości będziemy używać również takich metod do walki z rozprzestrzenianiem się fałszywych informacji oŚwiadkach Jehowy.
 
Rozmawiał Michaił Żerebiatiew,
dla "Portalu-
Сredo.Ru"źródło:  http://www.portal-credo.ru/site/?act=authority&id=1228/

0 komentarze:

ŚWIADKOWIE JEHOWY NIE SĄ SEKTĄ

HISTORIA PETERA VELARDE'A - BEZKRWAWA MEDYCYNA NA ŚWIECIE

HISTORIA PETERA VELARDE'A - BEZKRWAWA MEDYCYNA NA ŚWIECIE
W rzeczywistości wiele z tych innowacji [z dziedziny bezkrwawej chirurgii] wywodzi się z badań prowadzonych przez społeczność Świadków Jehowy,” zauważa dr Evans. (czytaj cały artykuł klikając na zdjęcie)