NOWY ZMODERNIZOWANY OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY ŚWIADKÓW JEHOWY PO POLSKU - jw.org/pl

Serdecznie zapraszam wszystkich czytelników do poszukiwania aktualnych wiadomości oraz innych informacji na temat Świadków Jehowy i ich wierzeń publikowanych pod adresem jw.org/pl.

Na autoryzowanej przez Świadków Jehowy oficjalnej witrynie mogą Państwo przeczytać materiały, obejrzeć filmy, posłuchać nagrań audio lub pobrać zawarte na niej publikacje dla dzieci, młodzieży i dorosłych w następujących blokach tematycznych:

NAUKI BIBLIJNE

PUBLIKACJE

DLA MEDIÓW

FILMY

O NAS

Szczegółowe informacje o zawartości oficjalnej witryny internetowej Świadków Jehowy:

WYJĄTKOWA STRONA INTERNETOWA

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

9 letnia Sy Luedeling, ocalała z Westgate śpiewa wzruszającą pieśń - wywiad dla TV

OBEJRZYJ INNE FILMY O SPOŁECZNOŚCI ŚWIADKÓW JEHOWY Z POLSKIMI NAPISAMI (kanał rikardopl)

Loading...

WYWIAD ZE ŚWIADKIEM JEHOWY

WYWIAD ZE ŚWIADKIEM JEHOWY
(fragment wywiadu)

Dzisiaj mówią i piszą wiele negatywnych opinii o Świadkach Jehowy. Jak odnosicie się do tych doniesień w mediach?

To, co mówią i piszą dzisiaj w mediach o Świadkach Jehowy nie jest dla nas żadnym zaskoczeniem. (...) Chrystus powiedział: „(…) Jeżeli mnie prześladowali, was też będą prześladować; (Jana 15:20) Jeśli ludzie Chrystusowi przypisywali szereg niedociągnięć i wad, tym bardziej nie dziwi, że o Świadkach Jehowy mówią i piszą w sposób negatywny.

(całość czytaj w zakładce powyżej: WYWIAD ze ŚJ)

DRABINA W JASKINII LWÓW

DRABINA W JASKINII LWÓW
zwiastun długi

DRABINA W JASKINII LWÓW

DRABINA W JASKINII LWÓW
zwiastun krótki

O "PRZEKŁADZIE NOWEGO ŚWIATA"

O "PRZEKŁADZIE NOWEGO ŚWIATA"
«Przekład Nowego Testamentu dowodzi, że w tej organizacji [tzn. Świadkowie Jehowy - przyp. tłum.] są specjaliści, którzy mają odpowiednie kompetencje do rozwiązywania problemów, jakie stwarza przekład biblijny» («ANDOVER NEWTONQUARTERLY»)

kliknij zdjęcie, żeby przeczytać inne opinie (zdjęcie własne)

O TRANSFUZJI KRWI

O TRANSFUZJI KRWI
opinie lekarzy z całego świata, streszczenie filmu (kliknij zdjęcie, aby przeczytać artykuły)

MEDYCYNA BEZ KRWI W ARMII USA

MEDYCYNA BEZ KRWI  W ARMII USA
Departament Obrony USA przeznaczył 4,7 mln dolarów na szkolenie lekarzy wojskowych w metodach leczenia bez użycia krwi

(zdjęcie You Tube)

BEZKRWAWA MEDYCYNA

BEZKRWAWA MEDYCYNA
SZPITAL I CENTRUM MEDYCZNE ENGLEWOOD - współpracuje z armią USA w dziedzinie bezkrwawej chirurgii i medycyny

(zdjęcie You Tube)

H. HIMMLER O ŚWIADKACH JEHOWY

H. HIMMLER O ŚWIADKACH JEHOWY
"Świadkowie Jehowy są (...) niewiarygodnie stanowczy, nie piją i nie palą, są niezwykle pracowici i ze wszech miar uczciwi, dotrzymują danego słowa, (...) nie mają obsesji na punkcie bogactwa i dobrobytu..." (zdjęcie z Wikipedii)

PSYCHOLOG O ŚJ

PSYCHOLOG O ŚJ
fragment procesu w Rosji

(zdjęcie You Tube)

WKŁAD W DEMOKRACJĘ

WKŁAD W DEMOKRACJĘ
«Walcząc w obronie swoich praw obywatelskich Świadkowie Jehowy oddali wielką przysługę demokracji, ponieważ w ten sposób w niemałym stopniu przyczynili się do zagwarantowania praw wszystkich mniejszości w Ameryce» (Charles S. Braden, książka «These Also Believe»).

(zdjęcie You Tube)

ARCHIWUM BLOGA

KRAJE / WYDARZENIA

LICZBA ODWIEDZIN

piątek, 4 listopada 2011

KONFERENCJA PRASOWA: Osądzili...

Płaton PROCHOROW 

W Moskiewskim Niezależnym centrum prasowym 3 listopada 2011 roku, w przeddzień Dnia Jedności Narodowej, odbyła się konferencja prasowa, której powodem było zdarzenie będące kolejnym świadectwem uznania absurdu za normę.
W związku z tym jeden z sędziów Gorno-Ałtajskiego sądu miejskiego bardzo „trafnie” wybrał ten dzień, aby doprowadzić do skazania przy ... całkowitym braku jakichkolwiek podstaw dla zarzutów i okoliczności świadczących o winie oskarżonego. Nie udowodniono żadnego z zarzucanych mu przez prokuraturę czynów; ekspertyza, na podstawie tekstu której spreparowano oskarżenie, była przeprowadzona przez nieuprawnioną do jej przeprowadzenia instytucję i bez udziału kompetentnych specjalistów; w trakcie postępowania sąd dopuścił się szeregu naruszeń prawa procesowego.
Jak nietrudno się domyślić, chodzi o wydanie wyroku skazującego wobec wierzącego, należącego do "niewłaściwej", w oczach skorumpowanych urzędników, religii Świadków Jehowy, Aleksandra Kalistratowa, z zasądzeniem na jego rzecz 100 godzin prac społecznych.
W konferencji prasowej wzięli udział adwokat A. Kalistratowa, Wiktor Żenkow, przedstawiciel Komisarza ds. Praw Człowieka w Federacji Rosyjskiej, Michaił Odincow i występujący w procesie ekspert doktor nauk filozoficznych,  profesor Aleksiej Nagowicyn.
To ciekawe, że pomimo zadziwiającego cynizmu zaistniałej sytuacji, żaden z uczestników konferencji nie dał po sobie poznać, że absurdalny wyrok był dla nich zaskoczeniem. W tym momencie - w nawiązaniu do stereotypowych oczekiwań obywateli, rozpoczął swoje wystąpienie adwokat Wiktor Żenkow. Obrońca zwrócił uwagę na to, że w toku postępowania sądowego w tych momentach, kiedy zdemaskowano oszustwo urzędników lub wykazano uchybienia takich lub innych twierdzeń „rzekomych” ekspertów, dla ludzi nie było całkiem oczywistym to, czy sprawa zmierza do ponownego uniewinnienia Kalistratowa. Przeciwnie, większość z nich była wcześniej prawie przekonana, że pomimo wyraźnego braku winy oskarżonego i niemożności jakiegokolwiek uzasadnienia aktu oskarżenia, wyrok będzie skazujący. "Zobaczycie, - mówili obecni na posiedzeniach sądu – i tak go skażą, bo tak im przykazano ..."
Wszystko wskazuje na to, że czynniki administracyjno-polityczne traktują kampanię przeciwko Świadkom Jehowy jako pokazową w globalnej kampanii antykultystycznej, zorganizowanej w Rosji w odniesieniu do szeregu religii. Nie ulega wątpliwości, że w stosunku do tych właśnie wierzących zastosowano metodę, jeśli tak można powiedzieć, "kompleksowego prześladowania" na terytorium całego kraju poprzez organizowanie prowokacji przy pomocy elementów antyspołecznych, propagandy antykultystycznej pod płaszczykiem "prawosławnych misji" i systematycznego nacisku w sądach poprzez ferowanie nieuzasadnionych niczym wyroków skazujących. 
(...)
Pozwoliło to rosyjskim sądom "robić dobrą minę do złej gry", ponieważ, przy rozpatrywaniu skargi, ETPC zawsze stwierdzał "pomyłki sądowe", a nie "celowy błąd." 
Ale tym razem, Gorno-Ałtajskiemu sądowi miejskiemu udało się ustanowić precedens, w którym zwyczajnie nie może być żadnych "pomyłek sądowych", ponieważ materiały sprawy to jedno, a wyrok – to drugie. Wyrok jest taki a nie inny, bez względu na różne „zmiany”, czy to w prawie, moralności czy w zdrowym rozsądku.
Jest oczywiste, że słowa adwokata: "Wyraźnie wykazaliśmy bezpodstawność zarzutów i uważamy wydany dzisiaj przez sąd werdykt za niesprawiedliwy… Jesteśmy zdeterminowani domagać się zmiany wyroku i pełnej rehabilitacji niewinnego człowieka" – To jedyne słowa, jakie nasuwają się po zaistniałym zdarzeniu.
Wystąpienie profesora Aleksieja Nagowicyna, które rozpoczęło się od wskazania jeszcze innego oczywistego paradoksu, poświęcone było ogólnej analizie tego, co się stało w zestawieniu z szeroko pojętymi problemami kraju. Paradoksem było to, że republika Gorno-Ałtaju wyrokiem sądu sprzecznym z prawem federalnym wykazała lekceważenie dla tegoż. Dlatego łatwo przyjąć, że nawet jeśli administracyjnie należy ona do Federacji Rosyjskiej, to w sensie prawnym do niej nie należy. Prosta logika pozwala przypuszczać, że w konsekwencji, nie jest ona uprawniona, by sądzić obywatela rosyjskiego według jakiegoś swojego prawa.

W kwestii "ekspertyzy", której wyniki stanowiły podstawę do sformułowania aktu oskarżenia, Nagowicyn zwrócił uwagę na uderzające podobieństwo tekstów "ekspertów" z brzmieniem aktu oskarżenia. Można odnieść wrażenie, że pod względem językowym i stylistycznym teksty były pisane przez jedną osobę i zostały mechanicznie powtórzone, ale trudno określić, co było pierwotnym źródłem. Jeśli do tego uwzględnić niezwykle niski poziom samej ekspertyzy, w której wśród uznanych za "ekstremistyczne" fragmentów dominują cytaty z Pisma Świętego, cenionego zarówno przez chrześcijan, Żydów i muzułmanów, to należy uznać precedens prześladowania Świadków Jehowy, nawet jeśli niewygodny, za próbę "ataku" na ... Biblię, Koran, Torę.
Niemożliwe jest całkowite wykluczenie takiego absurdu, jak uznanie tych zabytków i innych tekstów religijnych za "ekstremistyczne". Ale można by się powołać na pewien konkretny przykład w postaci oskarżenia przed sądem o "ekstremizm" zabytku starożytnej religijnej kultury indyjskiej, "Bhagavad Gity". Dlatego wymuszanie stanu absurdu w postępowaniu sądów w ślad za podobnymi tendencjami w różnych innych dziedzinach administracji w kraju, wydaje się wskazywać na celowe działanie lub bezmyślność.
Jako ilustrację tej sytuacji profesor przypomniał niedawne "przypisanie" znanym funkcjonariuszom kościelnym pewnych zachowań opisanych w powieści W. Nabokowa uznanych za "propagandę pedofilii" i zalecił spojrzeć na to z bardziej obiektywnego punktu widzenia obserwatora. Jeśli przez dziesięciolecia (a nawet po, kapłan zauważył w powieści coś, co mogłoby się odnosić do "niego samego"), przesłanie pisarza rosyjskiego nie wzbudzało i nie wzbudza podobnych fobii u nikogo więcej, w tym także ekspertów, łatwo zauważyć, że człowiek mógł tam dostrzec tam coś, czego tak naprawdę tam nie ma. Możliwość wyjaśnienia tej okoliczności jest stosunkowo prosta: albo człowiek wyraził nieuczciwą opinię, i wówczas należałoby sprawdzić, czy ktoś go do tego zmusił lub przekupił. Albo też człowiek jest chory i chorobliwa opinia dotyczy jakichś informacji, skłaniając do jej wyrażenia na forum publicznym. W obu przypadkach, według profesora, mamy do czynienia z bardzo poważnym problemem, który wymaga natychmiastowej interwencji, w przeciwnym bowiem razie skutki mogą być bardzo nieprzyjemne dla wszystkich.
W odniesieniu do zaistniałego incydentu, przedstawiciel Rzecznika Praw Człowieka w Federacji Rosyjskiej, Michaił Odincow zaznaczył, że jako obywatel przestrzegający prawa, uznaje fakt takiego orzeczenia sądu, ale nie uważa go za sprawiedliwe. Według niego, trzeba teraz użyć wszystkich środków prawnych w celu ustalenia faktu braku podstaw prawnych do ogłoszenia przez sąd wyroku skazującego w stosunku do wierzącego. Według słów adwokata W. Żenkowa, Aleksander Kalistratow, przy wsparciu obrony powinien odwołać się od wyroku do Sądu Najwyższego Republiki i zwrócić się ze skargą do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Podczas konferencji prasowej, oczywiście przytaczano wiele przykładów świadczących o stronniczości sądu, o najwyraźniej oskarżeniu "na zamówienie", o rażącej niekompetencji opinii biegłych z Kemerowskiego Uniwersytetu Państwowego. Ostatni szczegół, nawiasem mówiąc, skłania do zastanowienia, jakby KemUP był jedyną instytucją szkolnictwa wyższego, który podjął się takiej ekspertyzy, nie mając do tego prawa (…), a to, że inne uniwersytety nie postąpiły podobnie, można śmiało uznać za „pozytyw”.

Jednak "negatywów" jak dotąd jest wciąż nieporównanie więcej. Przy tym nie chodzi nawet o konkretny precedens orzeczenia sądu, delikatnie mówiąc, bardzo dziwnego werdyktu w dziwnych okolicznościach ani o inne podobne przypadki, które nie zawsze mają związek z prześladowaniami organizacji religijnych. Głównym problemem wydaje się postępujące przyzwyczajenie zaangażowanej społecznie części obywateli do dziwnego „dialogu” z administracją.
Obrońcy praw i godności obywateli i całego społeczeństwa w odpowiedzi na rażące pogwałcenie prawa i moralności przez funkcjonariuszy reżimu instytucji uprawnionych do przedstawienia argumentów opiniotwórczych, odwołują się do tego samego prawa i moralności. Ale jeśli normalni ludzie są autentycznie zaangażowani w zwalczanie świadomych absurdów, to ... to w zasadzie tym są zajęci. Jeśli chodzi o głębsze i bardziej globalne problemy, które są przyczyną wszystkich innych precedensów przynoszących szkodę krajowi i Rosjanom, pozostają one poza zasięgiem wzroku.

Dlatego do tej pory nikt się tym nie zajmuje, chyba, że sama Historia...
źródło: http://religiopolis.org/publications/3465-zasudili.html

0 komentarze:

ŚWIADKOWIE JEHOWY NIE SĄ SEKTĄ

HISTORIA PETERA VELARDE'A - BEZKRWAWA MEDYCYNA NA ŚWIECIE

HISTORIA PETERA VELARDE'A - BEZKRWAWA MEDYCYNA NA ŚWIECIE
W rzeczywistości wiele z tych innowacji [z dziedziny bezkrwawej chirurgii] wywodzi się z badań prowadzonych przez społeczność Świadków Jehowy,” zauważa dr Evans. (czytaj cały artykuł klikając na zdjęcie)