NOWY ZMODERNIZOWANY OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY ŚWIADKÓW JEHOWY PO POLSKU - jw.org/pl

Serdecznie zapraszam wszystkich czytelników do poszukiwania aktualnych wiadomości oraz innych informacji na temat Świadków Jehowy i ich wierzeń publikowanych pod adresem jw.org/pl.

Na autoryzowanej przez Świadków Jehowy oficjalnej witrynie mogą Państwo przeczytać materiały, obejrzeć filmy, posłuchać nagrań audio lub pobrać zawarte na niej publikacje dla dzieci, młodzieży i dorosłych w następujących blokach tematycznych:

NAUKI BIBLIJNE

PUBLIKACJE

DLA MEDIÓW

FILMY

O NAS

Szczegółowe informacje o zawartości oficjalnej witryny internetowej Świadków Jehowy:

WYJĄTKOWA STRONA INTERNETOWA

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

9 letnia Sy Luedeling, ocalała z Westgate śpiewa wzruszającą pieśń - wywiad dla TV

OBEJRZYJ INNE FILMY O SPOŁECZNOŚCI ŚWIADKÓW JEHOWY Z POLSKIMI NAPISAMI (kanał rikardopl)

Loading...

WYWIAD ZE ŚWIADKIEM JEHOWY

WYWIAD ZE ŚWIADKIEM JEHOWY
(fragment wywiadu)

Dzisiaj mówią i piszą wiele negatywnych opinii o Świadkach Jehowy. Jak odnosicie się do tych doniesień w mediach?

To, co mówią i piszą dzisiaj w mediach o Świadkach Jehowy nie jest dla nas żadnym zaskoczeniem. (...) Chrystus powiedział: „(…) Jeżeli mnie prześladowali, was też będą prześladować; (Jana 15:20) Jeśli ludzie Chrystusowi przypisywali szereg niedociągnięć i wad, tym bardziej nie dziwi, że o Świadkach Jehowy mówią i piszą w sposób negatywny.

(całość czytaj w zakładce powyżej: WYWIAD ze ŚJ)

DRABINA W JASKINII LWÓW

DRABINA W JASKINII LWÓW
zwiastun długi

DRABINA W JASKINII LWÓW

DRABINA W JASKINII LWÓW
zwiastun krótki

O "PRZEKŁADZIE NOWEGO ŚWIATA"

O "PRZEKŁADZIE NOWEGO ŚWIATA"
«Przekład Nowego Testamentu dowodzi, że w tej organizacji [tzn. Świadkowie Jehowy - przyp. tłum.] są specjaliści, którzy mają odpowiednie kompetencje do rozwiązywania problemów, jakie stwarza przekład biblijny» («ANDOVER NEWTONQUARTERLY»)

kliknij zdjęcie, żeby przeczytać inne opinie (zdjęcie własne)

O TRANSFUZJI KRWI

O TRANSFUZJI KRWI
opinie lekarzy z całego świata, streszczenie filmu (kliknij zdjęcie, aby przeczytać artykuły)

MEDYCYNA BEZ KRWI W ARMII USA

MEDYCYNA BEZ KRWI  W ARMII USA
Departament Obrony USA przeznaczył 4,7 mln dolarów na szkolenie lekarzy wojskowych w metodach leczenia bez użycia krwi

(zdjęcie You Tube)

BEZKRWAWA MEDYCYNA

BEZKRWAWA MEDYCYNA
SZPITAL I CENTRUM MEDYCZNE ENGLEWOOD - współpracuje z armią USA w dziedzinie bezkrwawej chirurgii i medycyny

(zdjęcie You Tube)

H. HIMMLER O ŚWIADKACH JEHOWY

H. HIMMLER O ŚWIADKACH JEHOWY
"Świadkowie Jehowy są (...) niewiarygodnie stanowczy, nie piją i nie palą, są niezwykle pracowici i ze wszech miar uczciwi, dotrzymują danego słowa, (...) nie mają obsesji na punkcie bogactwa i dobrobytu..." (zdjęcie z Wikipedii)

PSYCHOLOG O ŚJ

PSYCHOLOG O ŚJ
fragment procesu w Rosji

(zdjęcie You Tube)

WKŁAD W DEMOKRACJĘ

WKŁAD W DEMOKRACJĘ
«Walcząc w obronie swoich praw obywatelskich Świadkowie Jehowy oddali wielką przysługę demokracji, ponieważ w ten sposób w niemałym stopniu przyczynili się do zagwarantowania praw wszystkich mniejszości w Ameryce» (Charles S. Braden, książka «These Also Believe»).

(zdjęcie You Tube)

KRAJE / WYDARZENIA

LICZBA ODWIEDZIN

wtorek, 26 lipca 2011

DOKUMENT: Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich FR W. Łukina do gubernatora regionu Amurskiego O.N. Kożemiako. Niektóre fragmenty regionalnego programu «Zapobieganie terroryzmowi i ekstremizmowi» są sprzeczne z Rosyjska Konstytucją i prawem o wolności sumienia


26.07.2011

Szanowny Olegu Nikołajewiczu!

Po zapoznaniu się z założeniami programu "Zapobieganie terroryzmowi i ekstremizmowi w regionie Amurskim w latach 2011-2013", zatwierdzonym dekretem rządowym № 264 regionu Amurskiego z 27.04.2011 r. ogólnie rzecz biorąc, oceniam ten dokument pozytywnie, chciałbym jednak wyrazić kilka refleksji na temat jego treści.

Wydaje się, że niektóre przepisy programu wymagają przeredagowania lub całkowitego usunięcia. Dotyczy to przede wszystkim rozdziałów 2 i 3.

W drugiej części, "Treść programu i uzasadnienie konieczności jego metod programowych" wyrażono zaniepokojenie "udziałem" młodych ludzi w takich organizacjach religijnych jak "Świadkowie Jehowy" i "Kościół Scjentologiczny", które, według opinii autorów programu, "posługując się prawosławnymi symbolami i terminologią niszczą jedność duchowej struktury kraju." W dalszej części znajdujemy odniesienia do niektórych anonimowych informacji będących w dyspozycji organów spraw wewnętrznych regionu Amurskiego, które wskazują na prowadzenie przez "zagranicznych przedstawicieli wymienionych organizacji religijnych" działalności szpiegowskiej.

W trzeciej części, "Cel, zadania i terminy realizacji programu" jako problem konieczny do rozwiązania, podaje się ​​"wzmożenie działalności organizacji religijnych i  destrukcyjnych sekt".

W treści, tonie wypowiedzi i orientacji wspomniane fragmenty programu  przypominają antyreligijną agitację z czasów sowieckich i ideologiczne stereotypy z czasów zimnej wojny, są sprzeczne z Konstytucją Federacji Rosyjskiej, rosyjską ustawą o wolności sumienia i międzynarodowymi aktami prawnymi odnoszącymi się do praw i wolności człowieka i obywatela.

Konstytucja Federacji Rosyjskiej (art. 13, 14 i 28) gwarantuje każdemu prawo do wyznawania jakiejkolwiek religii; przyznaje równe prawa działającemu w ramach obowiązujących w Rosji przepisów związkowi wyznaniowemu, nie ustanawia żadnej religii jako państwowej lub obowiązującej; oddziela grupy  religijne od państwa i tym samym zapewnia obywatelom, w tym także młodym ludziom, z jednej strony, prawo do swobodnego określania swojego światopoglądu i przynależności do grup religijnych, z drugiej - prawo do niezależnej od państwa realizacji celów i zadań, przede wszystkim do rozpowszechniania charakterystycznych dla nich doktryn religijnych. Przy tym kształt i sposób, w jaki jest to realizowane, jest kwestią wyboru związków wyznaniowych, to samo dotyczy korzystania z symboli religijnych. Upatrywanie w tym wszystkim "niszczenia jedności struktury duchowej kraju" jest nie do przyjęcia, tym bardziej, że Konstytucja Rosyjska wyraźnie zapewnia i zakłada jako jedno z podstawowych założenie o różnorodności nie tylko politycznej i gospodarczej, ale też ideologicznej i filozoficznej.

Bezpodstawne i nieuzasadnione zarzuty o jakoby prowadzonej przez członków wspólnot religijnych działalności szpiegowskiej i wywrotowej na terytorium regionu Amurskiego, z natury prowadzą do dezinformacji, oszczerstw wierzących obywateli na podstawie przynależności do tej czy innej religii. Ponadto, w tekście programu używa się sformułowań o oszczerczym charakterze, na przykład, "destrukcyjne sekty".
Odpowiedzialnością państwa i organów ścigania jest monitorowanie działalności grup religijnych tylko w zakresie ich zgodności z ustawodawstwem dotyczącym wolności sumienia i prowadzenia działalności w ramach udzielonego im zezwolenia, czy nie są one sprzeczne z normami prawa. Wydaje się, że Program może i powinien wyraźnie to określać.

Wiadomo, że Konstytucja Federacji Rosyjskiej i ustawy federalne regulujące stosunki w sferze wolności sumienia, zawierają wyczerpujący wykaz pojęć prawnych i terminów, które powinny zostać wykorzystane w tekstach oficjalnych dokumentów państwowych i samorządów lokalnych.


Wiadomo, że Konstytucja Federacji Rosyjskiej i ustawy federalne regulujące stosunki w sferze wolności sumienia, zawierają wyczerpujący wykaz pojęć prawnych i terminów, które powinny zostać wykorzystane w tekstach oficjalnych dokumentów państwowych i samorządów lokalnych. Używanie w serwisach i dokumentach administracyjnych terminów nieścisłych pod względem prawnym i naukowym jest przejawem braku szacunku dla uczuć religijnych obywateli, naruszeniem etyki komunikacji państwa i władz miasta z przedstawicielami organizacji religijnych i wreszcie, naruszeniem prawa federalnego "O służbie municypalnej w Federacji Rosyjskiej" i "O państwowej służby cywilnej w Federacji Rosyjskiej ", które wymagają od urzędników wykonywania swoich obowiązków w kwestii poszanowania praw i interesów prawnych obywateli i organizacji, biorąc pod uwagę zasadę równości wobec prawa bez preferowania żadnej grupy religijnej i popierania współpracy międzywyznaniowej.Działalność na rzecz zwiększenia liczby zwolenników - jest zgodna z prawem i nie może być kojarzona z takimi przestępstwami, jak terroryzm i ekstremizm. Jest to błędne podejście, które może być postrzegane przez wierzących jako obraza i brak poszanowania dla ich uczuć religijnych i przekonań ze strony władz i samorządu lokalnego; jako naruszenie zasady równości wszystkich organizacji pozarządowych (w tym religijnych) pomiędzy nimi i wobec prawa. Należy pamiętać, że Kościół Scjentologiczny i Świadkowie Jehowy są uznawanymi przez prawo i działającymi legalnie rosyjskimi organizacjami religijnymi,  a ich zwolennicy - to obywatele Federacji Rosyjskiej, których prawa nie mogą być dowolnie ograniczane ze względu na ich światopogląd i przynależność do jakiegokolwiek kościoła.


Chciałbym prosić o rozważenie mojego oświadczenia i podjęcie działań w celu wyłączenia z tekstu docelowego programu "Zapobieganie terroryzmowi i ekstremizmowi w regionie Amurskim w latach 2011-2013", przepisów, które są sprzeczne z Konstytucją i obowiązującym prawodawstwem o wolności sumienia.

Proszę o poinformowanie mnie o wynikach.


Z poważaniem,


W. Łukin
Oficjalna strona  Komisarz ds. Praw Człowieka
źródło: http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=85780&cf=
tłumaczenie: rikardo

0 komentarze:

ŚWIADKOWIE JEHOWY NIE SĄ SEKTĄ

HISTORIA PETERA VELARDE'A - BEZKRWAWA MEDYCYNA NA ŚWIECIE

HISTORIA PETERA VELARDE'A - BEZKRWAWA MEDYCYNA NA ŚWIECIE
W rzeczywistości wiele z tych innowacji [z dziedziny bezkrwawej chirurgii] wywodzi się z badań prowadzonych przez społeczność Świadków Jehowy,” zauważa dr Evans. (czytaj cały artykuł klikając na zdjęcie)