NOWY ZMODERNIZOWANY OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY ŚWIADKÓW JEHOWY PO POLSKU - jw.org/pl

Serdecznie zapraszam wszystkich czytelników do poszukiwania aktualnych wiadomości oraz innych informacji na temat Świadków Jehowy i ich wierzeń publikowanych pod adresem jw.org/pl.

Na autoryzowanej przez Świadków Jehowy oficjalnej witrynie mogą Państwo przeczytać materiały, obejrzeć filmy, posłuchać nagrań audio lub pobrać zawarte na niej publikacje dla dzieci, młodzieży i dorosłych w następujących blokach tematycznych:

NAUKI BIBLIJNE

PUBLIKACJE

DLA MEDIÓW

FILMY

O NAS

Szczegółowe informacje o zawartości oficjalnej witryny internetowej Świadków Jehowy:

WYJĄTKOWA STRONA INTERNETOWA

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

9 letnia Sy Luedeling, ocalała z Westgate śpiewa wzruszającą pieśń - wywiad dla TV

OBEJRZYJ INNE FILMY O SPOŁECZNOŚCI ŚWIADKÓW JEHOWY Z POLSKIMI NAPISAMI (kanał rikardopl)

Loading...

WYWIAD ZE ŚWIADKIEM JEHOWY

WYWIAD ZE ŚWIADKIEM JEHOWY
(fragment wywiadu)

Dzisiaj mówią i piszą wiele negatywnych opinii o Świadkach Jehowy. Jak odnosicie się do tych doniesień w mediach?

To, co mówią i piszą dzisiaj w mediach o Świadkach Jehowy nie jest dla nas żadnym zaskoczeniem. (...) Chrystus powiedział: „(…) Jeżeli mnie prześladowali, was też będą prześladować; (Jana 15:20) Jeśli ludzie Chrystusowi przypisywali szereg niedociągnięć i wad, tym bardziej nie dziwi, że o Świadkach Jehowy mówią i piszą w sposób negatywny.

(całość czytaj w zakładce powyżej: WYWIAD ze ŚJ)

DRABINA W JASKINII LWÓW

DRABINA W JASKINII LWÓW
zwiastun długi

DRABINA W JASKINII LWÓW

DRABINA W JASKINII LWÓW
zwiastun krótki

O "PRZEKŁADZIE NOWEGO ŚWIATA"

O "PRZEKŁADZIE NOWEGO ŚWIATA"
«Przekład Nowego Testamentu dowodzi, że w tej organizacji [tzn. Świadkowie Jehowy - przyp. tłum.] są specjaliści, którzy mają odpowiednie kompetencje do rozwiązywania problemów, jakie stwarza przekład biblijny» («ANDOVER NEWTONQUARTERLY»)

kliknij zdjęcie, żeby przeczytać inne opinie (zdjęcie własne)

O TRANSFUZJI KRWI

O TRANSFUZJI KRWI
opinie lekarzy z całego świata, streszczenie filmu (kliknij zdjęcie, aby przeczytać artykuły)

MEDYCYNA BEZ KRWI W ARMII USA

MEDYCYNA BEZ KRWI  W ARMII USA
Departament Obrony USA przeznaczył 4,7 mln dolarów na szkolenie lekarzy wojskowych w metodach leczenia bez użycia krwi

(zdjęcie You Tube)

BEZKRWAWA MEDYCYNA

BEZKRWAWA MEDYCYNA
SZPITAL I CENTRUM MEDYCZNE ENGLEWOOD - współpracuje z armią USA w dziedzinie bezkrwawej chirurgii i medycyny

(zdjęcie You Tube)

H. HIMMLER O ŚWIADKACH JEHOWY

H. HIMMLER O ŚWIADKACH JEHOWY
"Świadkowie Jehowy są (...) niewiarygodnie stanowczy, nie piją i nie palą, są niezwykle pracowici i ze wszech miar uczciwi, dotrzymują danego słowa, (...) nie mają obsesji na punkcie bogactwa i dobrobytu..." (zdjęcie z Wikipedii)

PSYCHOLOG O ŚJ

PSYCHOLOG O ŚJ
fragment procesu w Rosji

(zdjęcie You Tube)

WKŁAD W DEMOKRACJĘ

WKŁAD W DEMOKRACJĘ
«Walcząc w obronie swoich praw obywatelskich Świadkowie Jehowy oddali wielką przysługę demokracji, ponieważ w ten sposób w niemałym stopniu przyczynili się do zagwarantowania praw wszystkich mniejszości w Ameryce» (Charles S. Braden, książka «These Also Believe»).

(zdjęcie You Tube)

KRAJE / WYDARZENIA

LICZBA ODWIEDZIN

wtorek, 31 maja 2011

WYWIADY:

(fragmenty wywiadu)

Naczelny Departament Ochrony Wolności Sumienia Biura Komisarza Obrony Praw Człowieka FR, MICHAIŁ ODINCOW: "Niesłusznie nazywają nas „obrońcami sekt”. Zwracają się do nas [o pomoc] prawosławni, muzułmanie, buddyści i protestanci” 

"Portal-Credo.Ru": Wszyscy wiedzą ogólnie o problemach wolności sumienia, ale mało kto wie, jakimi sprawami zajmuje się Biuro Rzecznika Praw Człowieka. Proszę nam trochę o tym opowiedzieć.

Michaił Odincow: Szczerze mówiąc nie bardzo się z tym zgadzam. Dlatego, że od chwili powstania pierwszy komisarz powołał oddział zajmujący się problemami wolności sumienia, sytuacjami konfliktowymi związanymi z działalnością organizacji religijnych. I gdyby zajrzeć do sprawozdań rocznych praktycznie co roku znajdziemy tam informację o tym z czym styka się w swojej pracy komisarz, jakie wpływają skargi , jakie działania stara się w związku z tym podejmować, co dzieje się pozytywnego i negatywnego w tych kwestiach. Tak więc informacja taka istnieje.


A ponieważ coroczne sprawozdanie rzecznika ukazuje się regularnie i obowiązkowo drukowane jest w prasie, taka informacja wydaje się dostateczna.

(…)

- Jakie organizacje religijne przeważają wśród tych, które się do Pana obecnie zwracają? 

- Ogólnie mówiąc wszystkie. Niesłusznie nazywają nas „obrońcami sekt”. Zwracają się do nas prawosławni różnych opcji, muzułmanie, buddyści i oczywiście większa część skarg związana jest z protestantami, po prostu z powodu dużego ich zróżnicowania. Tym bardziej, że częściej się przemieszczają i są bardziej nowocześni.

Nie są przy tym tak zakorzenieni [jak inne wyznania] - odradzają się, znikają, coś tam budują. Dlatego ich inicjatywy spotykają się z pewnym sprzeciwem i niechęcią władz, samorządów i niektórych organizacji.


- Obecnie daje się zauważyć nacisk na dwie organizacje religijne w Rosji: Świadków Jehowy i scjentologów. Jak mógłby Pan to wyjaśnić?

- Dodałbym, że mamy całkiem sporo skarg dotyczących adwentystów. Jest też dużo skarg związanych w różnymi kościołami zielonoświątkowymi.

- Ale mimo wszystko nie są one tak powszechnie znane jak tamte.

- Nie, tak bym tego nie określił. Nawiasem mówiąc scjentolodzy ostatnio znacznie radziej się do nas zwracają - rozstrzygnęliśmy 2-3 ich podstawowe zapytania.

Spośród protestanckich organizacji religijnych znacznie częściej piszą do nas zielonoświątkowcy, adwentyści, baptyści Świadkowie Jehowy.

Jednym z powodów, powiedzmy, dla których piszą, to sytuacja związana z użytkowaniem pomieszczeń [wynajmowanych] w Domach Kultury, przeznaczeniem ich na prowadzenie różnych rodzajów działalności religijnej i kulturalnej, wynajmem tych obiektów. Wiele ich skarg dotyczy prasy - gdy stosuje wobec nich wszelkiego rodzaju określenia destrukcyjne. Wiele skarg związana jest  z działaniami organów władzy [reprezentowanych przez] pewne osoby, które na podstawie różnych instrumentów administracyjnych, postanowień, orzeczeń bezprawnie ograniczają działalność tych organizacji protestanckich, dlatego tak dużo do nas piszą.

Oczywiście teraz bardzo dużo skarg wpływa od Świadków Jehowy. Jest to związane z orzeczeniem Rostowskiego sądu obwodowego, który zlikwidował ich lokalną organizację religijną w Taganrogu. Ma to związek z przeczeniem tego sądu o domniemanym ekstremizmie, który jakoby występuje w ich literaturze. Ma to również związek, naszym zdaniem, z fałszywym pojmowaniem zadań przeciwdziałania ekstremizmowi.
Tak zwany „ekstremizm religijny” w rzeczy samej polega na tym, że ludzi - konkretnie Świadków Jehowy - aresztują, rewidują, zdejmują im odciski palców, robią im zdjęcia, nie pozwalają przeprowadzać zebrań religijnych lub zakłócają je z użyciem siły. Wpadają do domu z pistoletami lub automatami, z pogróżkami. Okrążają „Sale Królestwa” i ogłaszają na jej obszarze jakiś stan nadzwyczajny w oparciu o informacje o rzekomym zagrożeniu eksplozją. I wszystko to stanowi podstawę do stosowania rygorystycznych środków przeciwko tej organizacji.

Obecnie w związku z tym tematem wystosowaliśmy bardzo dużo pism do lokalnych władz, prokuratury. Mamy przykłady, gdy organy prokuratury w trakcie śledztwa orzekają o bezprawnych działaniach i uchybieniach organów powołanych do egzekwowania prawa. Niestety reakcja na nie [te orzeczenia] jest dalece niezadowalająca. Częściej sprowadza się ona do nagany, jakichś sugestii, nie dochodzi do bardziej rygorystycznych rozwiązań.

(…) 


- Ale nie chodzi jedynie o problem ekstremizmu. Na przykład konieczna jest poprawka artykułu 282 Kodeksu Karnego, który okazał się nieżyciowy.

 - W wypadku Świadków Jehowy ma to znaczenie podstawowe, zwłaszcza motyw związany z „podżeganiem do nienawiści” ma fundamentalne znaczenie.

Ogólnie rzecz biorąc obojętność religijna naszego społeczeństwa i wszystkich organów odpowiedzialnych za przestrzeganie prawa prowadzi do tego, że ci, którzy zajmują się organizacjami religijnymi, niczego w tej kwestii nie rozumieją.

Kiedy przeprowadzaliśmy kurs „Podstawy naukowego ateizmu”, który wszyscy krytykowali, gdyby usunąć z niego element polityki, związany z przynależnością partyjną, to cała reszta - to byłby kurs religioznawstwa, który przeszli wszyscy, w tej liczbie przyszli prawnicy-obrońcy prawa. I mieli oni pojęcie chociażby o religii, o stosunku państwa do niej - taką informację im podano. Dzisiaj tego nie ma.

(…)

- Tak, nie mamy ani jednego dokumentu regulującego między państwem a poszczególnymi wyznaniami.

- Nie tylko dokumentów normatywnych, ale brak także właściwego zrozumienia tego zagadnienia. Mamy wizję polityki państwowej, kulturalnej i ekstremizmu. Walczymy z narkomanią - mamy kilka konkretnych pomysłów i wyznaczony kurs. I wszędzie są jakieś wpływy.

Ale z jakiegoś powodu uważa się, że w tej dziedzinie można obejść się bez wpływów. Nie można.

То, co się teraz dzieje, wskazuje, że państwo nie wpływu na tą sferę.  Konieczne jest działanie władz lokalnych ze zdrowym rozsądkiem, prowadzenie tej polityki w ujednoliconym trybie.

Religia ma związek ze wszystkimi problemami - narodowymi, kulturowymi, społecznymi - dlatego, im więcej uwagi poświęcimy tej kwestii, tym lepiej.


Rozmawiał Władimir Ojwin,
"Portal-Credo.Ru"


źródło: http://portal-credo.ru/site/?act=authority&id=1637
tłumaczenie: rikardo

0 komentarze:

ŚWIADKOWIE JEHOWY NIE SĄ SEKTĄ

HISTORIA PETERA VELARDE'A - BEZKRWAWA MEDYCYNA NA ŚWIECIE

HISTORIA PETERA VELARDE'A - BEZKRWAWA MEDYCYNA NA ŚWIECIE
W rzeczywistości wiele z tych innowacji [z dziedziny bezkrwawej chirurgii] wywodzi się z badań prowadzonych przez społeczność Świadków Jehowy,” zauważa dr Evans. (czytaj cały artykuł klikając na zdjęcie)